Zadanie :

vytvoriť web prezentáciu pre stavebnú spoločnosť s dôrazom na fotogalériu referencií

Riešenie :

  • vytvorenie grafického návrhu web stránky
  • vytvorenie šablóny grafického návrhu – layout
  • implementácia layoutu do CMS  SiteJay
  • vytvorenie zákazkových modulov