Zadanie : vytvorenie komplexného webového riešenia stránky obce

Riešenie :

  • vytvorenie grafického návrhu web stránky
  • vytvorenie šablóny grafického návrhu – layout
  • implementácia layoutu do CMS  SiteJay a doladenie detailov