Homepage

Zadanie : vytvorenie komplexného riešenie identity nadácie.

Riešenie :

  • vytvorenie loga
  • vytvorenie grafického návrhu web stránky
  • vytvorenie šablóny grafického návrhu – layout
  • implementácia layoutu do CMS WordPress a doladenie detailov
  • vytvorenie Facebookovej stránky Nadácie