Zadanie :

vytvorenie jednoduchého webového riešenia pre potreby kapely Homosapiens

Riešenie :

  • návrh grafického návrhu web stránky
  • použitie šablóny grafického návrhu – layout
  • implementácia layoutu do CMS  WordPress