Zadanie : vytvorenie komplexného webového riešenia firemnej prezentácie

Riešenie :

  • vytvorenie grafického návrhu web stránky
  • vytvorenie šablóny grafického návrhu – layout
  • implementácia layoutu do CMS  SiteJay
  • vytvorenie zákazkových modulov
  • údržba a aktualizácie web prezentácie